Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności

  Poniższa Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy w ramach Twojego zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu Konopnecentrum.pl. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

  Zalecamy uważne przeczytanie Polityki prywatności i zachowanie jej kopii dla własnej administracji.

  1. Odpowiedzialność

  Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych ponosi:

  G&A spzoo
  ul. Vetulani 27

  33-101 Tarnów
  Tel : 604-511-613

   

  Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych można skontaktować się telefonicznie na numer 604-511-613 lub mailowo sklep@konopnecentrum.pl

  1. Jakie dane sklep internetowy KonopneCentrum przetwarza i w jakim celu

  2.1 KonopneCentrum przetwarza dane osobowe, przekazane podczas składania zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Dotyczy to następujących danych osobowych:

  Nazwisko i Imię - odbiorcy przesyłki lub odbiorcy Faktury

  Miejsce dostarczenia przesyłki lub faktury

  Ulica

  Numer domu

  Kod pocztowy

  Adres poczty elektronicznej

  Numer telefonu

  2.2 Wpisane przez Państwa dane osobowe i ewentualne inne informacje podane na sklepie internetowym, będą wykorzystywane w następujących celach:

  - wyłącznie jeżeli wyraziłeś(aś) na to zgodę, Twoje dane osobowe zostaną przekazane wraz z Twoim zapytaniem obsłudze sklepu w celu realizacji zamówienia. Obsługa sklepu może skontaktować się z Państwem w celu wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności w zamówieniu lub w adresie dostawy.

  - wyłącznie jeżeli wyraziłeś(aś) na to zgodę, KonopneCentrum przetworzy Twoje dane osobowe i treść

  zapytania w celu przesyłania naszego elektronicznego biuletynu informacyjnego. Zawiera on akcje i informacje o KonopnymCentrum oraz informacje dotyczące nowych produktów lub usług.

  - Twoje nazwisko i adres e-mail mogą być ponadto wykorzystywane w celu rozważenia Twoich pytań i/lub zażaleń i aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną w celu skontrolowania czy dane są prawidłowe.

  2.3 Wyłącznie jeżeli wyraziłeś(aś) na to zgodę, KonopneCentrum użyje Twojego nazwiska i adresu e-mail w celu wysłania pocztą elektroniczną naszego biuletynu informacyjnego z nowymi akcjami i informacją o KonopnymCentrum lub witrynach internetowych, którymi zarządzamy. Jeżeli nie chcesz już otrzymywać tych wiadomości elektronicznych, możesz wysunąć wobec tego zastrzeżenie, przesyłając e-mail na adres sklep@konopnecentrum.pl , o którym mowa w art. 1.

  2.4 KonopneCentrum nie będzie przechowywało Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne dla celu, dla którego zostały one przekazane oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań, na przykład wysyłki towarów lub wystawienia faktury.

  2.5 Za pośrednictwem sklepu internetowego KonopneCentrum przetwarza adresy IP użytkowników stron. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu kontroli czy witryna internetowa i zapytania o produkty działają sprawnie i zgodnie z prawem .

  1. Środki bezpieczeństwa i podmioty przetwarzające dane

  3.1 Dla ochrony Twoich danych osobowych podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Zabezpieczają one Twoje dane osobowe przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

  3.2 Do przetwarzania danych osobowych korzystamy z usług podmiotów trzecich.. Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie. Z podmiotami przetwarzającymi dane zawarliśmy umowę przetwarzania danych, na mocy której przetwarzający dane jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich nakazów Ustawy o ochronie danych osobowych, Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i niniejszej polityki prywatności. Listę naszych podmiotów przetwarzających dane można uzyskać przesyłając prośbę na sklep@konopnecentrum.pl a jest to min np. Kurier -Apaczka

  1. Prawo dostępu, usunięcie i pytania zażalenia

  4.1 Za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta sklep@konopnecentrum.pl możesz przesłać do nas prośbę o przejrzenie swoich danych osobowych, ich otrzymanie, zmianę lub usunięcie. Zawsze przyjmiemy bezzwłocznie Twój wniosek do rozpatrzenia i poinformujemy Cię, w każdym przypadku przed upływem miesiąca od dnia jego otrzymania, jakie działanie podjęliśmy w związku z tym wnioskiem. Jeżeli nie będziemy mogli pozytywnie rozpatrzyć Twojego wniosku, zawsze dokładnie to wyjaśnimy.

  4.2 Jeżeli chcesz wnieść zastrzeżenia wobec (dalszego) przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 2, możesz również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta sklep@konopnecentrum.pl. Przyjmiemy bezzwłocznie Twój wniosek do rozpatrzenia, w każdym przypadku przed upływem miesiąca od dnia jego otrzymania i usuniemy odnośne dane osobowe, chyba że będziemy zmuszeni do przechowywania odnośnych danych osobowych na mocy zobowiązania prawnego. W takim przypadku, poinformujemy Cię o tym.

  4.3 Jeżeli chcesz zgłosić skargę dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub rozpatrywania Twoich zapytań, możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta sklep@konopnecentrum.pl Jeśli nie przyniesie to rozwiązania, możesz oczywiście zawsze skorzystać z prawa do złożenia skargi lub zwrócenia się do właściwego sądu.

  4.4 Ewentualne inne pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować do naszego działu obsługi klienta sklep@konopnecentrum.pl.

  1. Zmiany

  Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Zmiany zostaną ogłoszone za pośrednictwem Witryny sklepu internetowego. Radzimy regularnie sprawdzać Politykę prywatności.

  Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
 5. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies.